zamiast że?

zamiast że?

14.05.2024
14.05.2024

Szanowni Państwo,

Czy używanie wyrazu w książce „iż” jako zastępstwo dla „że” jest dobrym pomysłem?

Pozdrawiam.

Spójnik jest rzeczywiście funkcjonalnym odpowiednikiem że. Należy jednak pamiętać, że jest to forma nacechowana stylistycznie – nieco archaiczna i książkowa. A zatem zamiana że na nie jest możliwa w każdym kontekście. Musi być uzasadniona stylistycznie, por. np.

  • Presja stała się tak silna, nawet człowiek bardzo bliski Piłsudskiemu – wiceminister spraw zagranicznych Tytus Filipowicz – uznał dalszy pobyt Kesslera za niemożliwy (W. Michowicz, Historia dyplomacji polskiej, 1995).

Nie uznamy natomiast za poprawne pod względem stylistycznym zdania typu:

  • Powiedział, * ma nas gdzieś, i wyszedł (poprawnie: że ma nas gdzieś).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego