jak by czy jakby

jak by czy jakby

18.03.2023
18.03.2023

Szanowni Państwo,

proszę o wskazanie poprawnej formy zapisu 'jakby' / 'jak by' w konstrukcjach typu:

Jakby / Jak by co, jestem w domu.

Jakby / Jak by mi zależało, napisałbym wcześniej.

W słowniku na Państwa portalu jest podany taki przykład użycia spójnika 'jakby':

Jakbyś znalazł chwilę, wpadnij do nas jutro.

Czy w przesłanych przeze mnie zdaniach będzie podobnie?

Łączę pozdrowienia

Jacek Zwierzyński

Z zaimkiem jak partykułę by pisze się rozdzielnie, por. np. Jak by nie patrzeć, wychodzi na to samo; Jak by nie było, odwaliłeś kawał dobrej roboty (jak by = w jaki sposób). Ze spójnikiem jak wykładnik trybu przypuszczającego pisze się łącznie, por. np. Jakby chciał, toby wyjechał; Jakby tego było mało, zachorowałem (jakby = gdyby, jeśliby). Łączna pisownia obowiązuje również w wypadku jak występującego w funkcji partykuły, por. np. Jakby nigdy nic; Jakby ręką odjął (jakby = jak gdyby).

W obu przytoczonych w pytaniu zdaniach mamy do czynienia ze słowem jak w funkcji spójnika, a więc wymagana jest pisownia łączna, por.

  • Jakby co, jestem w domu.
  • Jakby mi zależało, napisałbym wcześniej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego