jednostki miar i cytaty

jednostki miar i cytaty
6.05.2008
6.05.2008
Piszemy 10 m czy 10m? 10 h czy 10h? 10 $ czy 10$? 10 MW czy 10MW?
Czy zamiast znaków cudzysłowu możemy pisać kursywą tekst cytowany?
Symbole walut oraz oznaczenia jednostek miar zapisuje się po liczbie z odstępem, a więc: 10 $, 10 m, 10 h. Wyjątek stanowią znaki stopni, minut i sekund oraz symbole skali temperatury, które należy składać bez odstępu, por. 58°17'44,8", 30°C, 86°F.
Tekst cytatu można umieszczać w cudzysłowie, można wydzielać jako oddzielny blok tekstu, można też zapisywać pismem pochyłym (kursywą), np.
Wybitny archeolog Konrad Jażdżewski stwierdza, iż w wielu wypadkach dane archeologiczne „zrehabilitowałyby” niejako wiarygodność tradycji ustnej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego