jednostki wojskowe

jednostki wojskowe
20.11.2006
20.11.2006
Czy w tekście, w którym jest mowa o Związku Strzeleckim, w jego dalszej części można pisać sam wyraz związek małą literą? Czy za każdym razem należy pisać dużą literą? I jakie są reguły, jeśli chodzi o pisownię nazw typu: 1 kompania, III brygada: czy tu też obowiązują duże litery?
Związek strzelecki to wyrażenie pospolite, a więc należy je zapisywać małymi literami. Możliwy jest też zapis od wielkich liter, pod warunkiem że używamy go w odniesieniu do konkretnego związku strzeleckiego, który tego właśnie wyrażenia używa w funkcji nazwy własnej. Rozumiem, że wspomniany związek strzelecki nosi indywidualną nazwę Związek Strzelecki.
Nazw pochodzących od wyrazów pospolitych najpierw używamy w pełnej formie, a następnie możemy użyć ich form skróconych, np. Szkoła, Wydawnictwo (jeśli wcześniej wymieniono pełną nazwę szkoły, wydawnictwa). Takie skracanie nazw własnych jest powszechnym zwyczajem, jednak mimo to możemy zapisać podane wyrazy małą literą, bo przecież nie zawsze chcemy wskazywać na jakiś obiekt. Niekiedy zależy nam na tym, by go opisać – a wtedy właściwy jest zapis od litery małej.
Wyrażenia typu 1 kompania, III brygada nie są chyba nazwami jednostkowymi, należy więc zapisać je małymi literami. Co innego 1 Kompania Obrony Wybrzeża, III Brygada Legionów Polskich, których nazwy zapisujemy od wielkich liter. Jeśli takie nazwy pojawią się w tekście, możemy następnie skrócić je do postaci 1 Kompania, III Brygada. W razie wątpliwości zawsze można pisać małą literą.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego