jery a porządek alfabetyczny

jery a porządek alfabetyczny
12.03.2014
12.03.2014
Jak należy traktować jery przy szeregowaniu alfabetycznym?
Jery – ь zwany jerem miękkim oraz ъ zwany jerem twardym – to tzw. półsamogłoski lub samogłoski zredukowane. Pojawiły się we wczesnej epoce prasłowiańskiej. Głoski te były w języku staro-cerkiewno-słowiańskim oznaczane odpowiednimi znakami literowymi – najpierw w głagolicy, a następnie w tzw. wczesnej cyrylicy.
Nie ma jasno określonych reguł szeregowania alfabetycznego wyrazów z jerami. Warto więc przyjąć zasadę najprostszą – opartą na kolejności liter w alfabecie.
W głagolicy mamy następującą kolejność liter (nazewnictwo ustalone w normie ISO 6861): azu, buki, vedi, glagol’, dobro, esi’, živěte, zělo, zemlja, iže, i, g’erv’, kako, ljudi, myslite, naš, on, pokoj, r’ci, slovo, tverdo, uk, fert, xěr, omega, cy, červ’, ša, šta, er, ery, er’, jat’, jo, ju, as, es, jes, jas, fita, ižica.
W tzw. wczesnej cyrylicy (pierwotna wersja cyrylicy, która została utworzona dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego) mamy następującą kolejność liter: az, buki, wiedi, głagoli, dobro, jest', żiwiete, dzjelo, zemlja, iże, i, kako, liudije, myslite, nasz', on, pokoj, r'ci, slowo, twr'do, uk, fr'ti, chier, ot (omega), ci, czrewi, sza, szta (szcza), jer, jery, jer', jać, ju, ja, ęs (jes, mały jus), jęs (ję), ąs (jus, duży jus), jąs (ją), ksi, psi, fita, iżyca, je.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego