jest – nie ma

jest – nie ma

9.04.2023
9.04.2023

Dzień dobry,

chciałbym zapytać o powód, dla którego różnymi czasownikami określamy to czy coś się gdzieś znajduje, czy też nie. Przykładami mogą być: „we wsi jest szkoła”, „tam jest pies” używające odmienionego czasownika "być", ale „we wsi nie ma szkoły”, „tam nie ma psa” z czasownikiem „mieć”.

Forma nie ma jest stosowana w czasie teraźniejszym na oznaczanie nieistnienia czegoś albo nieobecności czegoś lub kogoś w jakimś miejscu, por. np.

  • Nie ma szkoły we wsi.
  • Nie ma mnie w domu.

W czasie przeszłym i przyszłym używamy odpowiednio konstrukcji nie było i nie będzie, por.

  • Nie było/będzie szkoły we wsi.
  • Nie było/będzie mnie w domu.

Nie da się jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego konstrukcja nie ma stanowi zaprzeczenie jest. Niektórzy przyczyn tego zjawiska doszukują się jeszcze w języku praindoeuropejskim, w którym występowała dość silna opozycja czasowników mających znaczenie ‘być’ i ‘mieć’. Czasownik oznaczający ‘być’ odnosił się zwykle do faktu istnienia czegoś, stwierdzanego w pierwszej osobie. Z kolei czasownik oznaczający ‘mieć’ był związany z faktem posiadania czegoś przez kogoś, przy czym owa perspektywa miała charakter zewnętrzny. Ponadto istniał w praindoeuropejszczyznie jeszcze jeden czasownik, który oznaczał zarówno ‘być’, jak i ‘mieć’. Miał on wpływ na wiele języków, w tym także słowiańskie, co zaowocowało zróżnicowaniem: (ja) jestem (perspektywa wewnętrzna) – (mnie) nie ma (perspektywa zewnętrzna). Konstrukcja ta z czasem uogólniła się również dla 2. i 3. osoby, dlatego współcześnie mówimy: Jest szkoła we wsi, ale: Nie ma szkoły we wsi. Według innych koncepcji nie ma powstało już na gruncie dawnej polszczyzny w wyniku uproszczenia konstrukcji nie masz (+ dop.), a utrwaliło się ze względu na konieczność silnego zaznaczania negacji.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego