jeżeli…, to…

jeżeli…, to…
18.09.2013
18.09.2013
Dobry wieczór,
dlaczego w zdaniu: „Jeżeli w poniedziałek uda się wygrać z Jagiellonią, to może być ponad 20 tysięcy ludzi”, przed wyrazem to należy postawić przecinek?
Dlatego, że w zdaniach warunkowych o strukturze Jeżeli…, to… zawsze umieszcza się przecinek przed to. Ta reguła jest szczególnym przypadkiem reguły ogólniejszej: oddzielaj przecinkiem zdanie nadrzędne od podrzędnego.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego