kadencja

 
kadencja
23.03.2001
Proszę o rozstrzygnięcie sporu. Czy poprawne jest zdanie: „Powołano [go] na trzyletnią kadencję na stanowisko prezesa…” czy „Powołano [go] na trzyletnią kadencję na stanowisku prezesa…”?
Dziękuję.
Nie ma się o co spierać, gdyż oba zdania są gramatycznie poprawne, choć różnią się swoją budową. W pierwszym z nich słowa na stanowisko prezesa są podporządkowane czasownikowi, w drugim słowa na stanowisku prezesa są określeniem rzeczownika kadencja. Ponieważ w danej sytuacji chodzi przede wszystkim o to, że kogoś uczyniono prezesem, pierwsze zdanie wydaje się właściwsze. Konstrukcja kadencja na stanowisku byłaby zaś stosowna np. w zdaniu Upłynęła jego kadencja na stanowisku prezesa.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego