katalog zbiorów online

katalog zbiorów online
17.10.2015
17.10.2015
Szanowni Państwo,
chciałbym otrzymać konkretną definicję, czym jest katalog zbiorów on-line.
Dziękuję
Nie wiem, czy jest tu co definiować, sens tego wyrażenia wynika ze znaczenia jego składników. Zbiory dostępne online mogą być rozmaite, od piosenek i filmów po akty prawne. Czym jest katalog, każdy wie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 1. 17.10.2015
  Z „katalogiem zbiorów online\'\', o który dziś pytano, sprawa może nie być tak prosta: sformułowanie to nie rozstrzyga bowiem, czy mowa o katalogu, który został umieszczony online, czy też katalogu zbiorów online, który zresztą – chyba – też z natury swej powinien być dostępny online.
  Oczywiście chodzi tu z pewnością o tę pierwszą opcję, ale być może czytelnika Poradni ta niejasność zaciekawiła. Proszę zauważyć, że gdybyśmy przyjęli drugą opcję za uzasadnioną i słowo online traktowali jako wystarczające nawet wtedy, gdy brak dookreślenia w postaci dostępny…, moglibyśmy mówić o katalogu zbiorów online online.
  Łącząc wyrazy szacunku i radości, że Poradnia powróciła po przerwie wakacyjnej
  Aleksander Mocek
 2. 17.10.2015
  Słuszna uwaga, katalog zbiorów online nie musi być online, może być drukowany. Nazwa ta bowiem jest zasadniczo dwuznaczna, por.
  (katalog zbiorów) online
  katalog (zbiorów online)

  W pierwszym wypadku słowo online odnosi się do katalogu, w drugim do zbiorów i przy tej drugiej interpretacji postać katalogu nie jest określona.
  MB
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego