kilka sekund później

kilka sekund później

11.04.2023
11.04.2023

Zapytuję, czy sformułowanie „sekundy później" użyte w poniższym zdaniu jest poprawne gramatycznie?

„Sekundy później budynek wpadł prosto do wielkiego dołu, a tornado ucichło."


Wydaje się, że jest to kalka z angielskiego „moments later" – czy poprawniejszy byłby zwrot „kilka sekund później"?

Tzw. operator aproksymacji: _ + później opisuje zjawisko, które zaszło wskazany czas po innym wydarzeniu. W miejsce podkreślnika można wstawić rzeczownikową nazwę mniej lub bardziej dokładnie określonej jednostki czasu. Nazwy te zazwyczaj występują w liczbie pojedynczej, por. wiek później, dekadę później, rok później, kwartał później, miesiąc później, tydzień później, dzień później, godzinę później, kwadrans później, minutę później, chwilę później, moment później, sekundę później, nanosekundę później. Jeśli jednostki czasu wymagają liczby mnogiej, poprzedzają je zazwyczaj dodatkowe określenia liczebnikowe (w tym w postaci liczebników nieokreślonych), por. kilkadziesiąt lat później, trzy tygodnie później, dwa dni później. Jeśli zatem jakieś zdarzenie zaszło nie w ciągu sekundy, lecz kilku sekund, należy użyć konstrukcji: kilka sekund później.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego