klaster

klaster

26.02.2024
26.02.2024

Chciałbym użyć słowa klaster dla określenia zespołu grzybów — skupiska o przestrzennej formie. Intuicyjnie takie określenie bardzo mi pasuje, ale nie pokrywa się ze znaczeniem tego słowa w słowniku PWN. Czy język jest na tyle elastyczny, że mogę wybiec poza opisany schemat?

Rzeczownik klaster został zapożyczony do polszczyzny z języka angielskiego stosunkowo niedawno, bo w latach 90. XX w. (por. ang. cluster ‘kiść, pęk, wiązka; grupa, gromada, grono’). Obecnie wyraz ten jest stosowany jako określenie terminologiczne w trzech obszarach nauki i wiedzy: w informatyce (w zn. 1 ‘grupa komputerów lub innych zasobów, które współdziałają ze sobą przy wykonywaniu określonych zadań’; 2. ‘podstawowa jednostka przechowywania danych w pamięci komputerowej’), ekonomii (w zn. ‘grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią zależności i bliską lokalizacją’) i muzykologii (w zn. ‘wielodźwięk zbudowany z dźwięków znajdujących się blisko siebie w skali muzycznej’).

Proces, z którego chciałby skorzystać korespondent naszej poradni, rzeczywiście istnieje w języku i nosi nazwę neosemantyzacji. W jej toku istniejącym wyrazom lub wyrażeniom nadaje się nowe znaczenia, często poprzez asocjacje ze znaczeniami dotychczasowymi. Skoro mamy klaster jako skupisko komputerów, przedsiębiorstw czy dźwięków, to w mykologii mógłby on oznaczać ‘skupisko grzybów’. Ktoś kiedyś musi pierwszy takiej neosemantyzacji dokonać. Należy jednak zawsze pamiętać o odbiorcach. Zanim użyjemy tego określenia pierwszy raz, należałoby uzasadnić konieczność wprowadzenia pojęcia klastra grzybów (np. jego funkcjonalnością) i dokładnie ten termin zdefiniować.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego