klasztor Norbertanek/norbertanek

klasztor Norbertanek/norbertanek
28.02.2014
28.02.2014
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o odpowiedź, czy:
1) Klasztor Norbertanek pisze się dużą czy małą literą;
2) Norbertanki pisze się dużą czy małą literą.
Pozdrawiam
Ad 1. Jeśli chodzi o nazwę identyfikującą konkretny klasztor, o jego nazwę własną – piszemy klasztor Norbertanek, z małym k i wielkim N. Wielkiego K użyjemy oczywiście na początku zdania oraz na tablicy, szyldzie, pieczęci i w innych tego rodzaju napisach znajdujących się poza tekstem ciągłym. Jeżeli natomiast chodzi o użycie rodzajowe, np. o wskazanie jednego z wielu klasztorów tego zakonu, to obie początkowe litery będą małe. Zob. Zasady pisowni słownictwa religijnego, s. 27–28, lub Wielki słownik ortograficzny PWN, zasada [82].
Ad 2. Poza nazwami własnymi nazwy członków zakonów i zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego