kliknąć

kliknąć
5.09.2001
5.09.2001
Jaka jest składnia czasownika kliknąć: kliknąć coś, na coś czy w coś?
Zdecydowanie przeważają połączenia z samym biernikiem, np. kliknąć ikonę (nazwę itp.). Konstrukcje z przyimkiem w, np. kliknąć w zaznaczony obszar, są rzadsze, ale nie ma powodu, aby uważać je za niepoprawne. Zauważmy, że czasowniki bliskie znaczeniowo mają podobną łączliwość, np. trącić coś, ale puknąć w coś. Najwięcej wątpliwości budzi połączenie kliknąć na coś, któremu brak oparcia w konstrukcjach z innymi podobnymi czasownikami (por. niemożliwe trącić, puknąć, uderzyć na coś).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego