kłopotliwe procenty

kłopotliwe procenty
13.12.2000
13.12.2000
Czy procenty się odmieniają? Redaktorzy w telewizji mówią trzy i pół procent, a według mnie powinno być trzy i pół procenta.
Ustalono, że w związkach z liczebnikami wyraz procent, oznaczający setną część czegoś, powinno się pozostawiać nieodmienionym, aby nie wprowadzać dodatkowych komplikacji – liczebnik to część mowy o najbardziej zróżnicowanej i trudnej odmianie. Jeżeli zaś mówimy o procentach w znaczeniu dochodów z kapitału, odsetek, rzeczownik procent odmieniamy: procentów, procentom, procentami, o procentach.
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego