kłopotliwy IP

kłopotliwy IP
5.07.2010
5.07.2010
Jak należy powiedzieć, jeśli nie używamy przed skrótem IP rzeczownika: adres, numer lub protokółnieprawidłowy IP czy nieprawidłowe IP?
— lumay
Ponieważ adres, numer i protokół mają rodzaj męski, więc narzuca się konstrukcja nieprawidłowy IP. W rozmowie z informatyczką, która o adresach IP mówi częściej ode mnie, doszliśmy do wniosku, że nieprawidłowe IP też nie jest konstrukcją wykluczoną. Od czegóż jednak są korpusy językowe lub choćby zasoby internetu? Proszę samodzielnie spróbować kwerendy – niech dane statystyczne mówią same za siebie.
Chwiejny rodzaj skrótowców nie jest w polszczyźnie niczym osobliwym. Możemy na przykład powiedzieć „PKW ogłosiła…”, skoro członem nadrzędnym pełnej nazwy jest komisja, ale możemy też powiedzieć „PKW ogłosiło…”, kierując się budową, a zwłaszcza zakończeniem słowa [pekawu], akcentowanego w dodatku na ostatniej sylabie (por. nijakie rodzajowo bantu, desu, menu i in.). Pierwszy wybór – to znaczy dostosowanie rodzaju gramatycznego skrótowca do jego członu głównego – uznaje się za bardziej staranny.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego