kłopoty z nazwiskiem Apresjan

kłopoty z nazwiskiem Apresjan
26.06.2012
26.06.2012
Do jakiej postaci powinno się skracać transkrybowane z języka rosyjskiego wyrazy z nagłosowym Ю? Chodzi mi tu głównie o inicjały imion, ponieważ w ich pisowni zaobserwowałem dużą niejednolitość. Równie często spotykam się z zapisami Ju. Apresjan i J. Apresjan. Przy okazji: czy zgodnie z zasadami transkrypcji nie powinno być Apresian?
Zapis Ju. Apresjan wskazuje, że imię zostało przetranskrybowane bezpośrednio z rosyjskiego, bo zasady transkrypcji nakazują taką polonizację rosyjskiego znaku Ю, gdy stoi na początku wyrazu. Mogło się tak zdarzyć, gdy ktoś cytował oryginalną publikację. Gdybyśmy jednak cytowali polski przekład, właściwym skrótem od Jurij będzie J.
Nazwisko rosyjskiego językoznawcy powinno być transkrybowane jeszcze odrobinę inaczej: Apriesian. U nas utrwaliła się, za sprawą tłumaczy zapewne, forma Apresjan. Najlepiej taką pozostawić, choć skrupulatność naukowa nakazuje w transkrybowanych opisach bibliograficznych pisać Ju. Apriesian. W katalogach bibliotecznych pojawi się z kolei zapis transliterowany Ûrij Apresân.
Trzeba będzie więc pogodzić się z tym, że w obrębie jednej publikacji nazwisko to będzie różnie zapisywane (może być jeszcze i tak, że przytoczymy je za jakąś anglojęzyczną publikacją, a wtedy pojawi się Y. Apresyan).
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego