kodeks cywilny w skrócie

kodeks cywilny w skrócie
15.05.2008
15.05.2008
Szanowni Państwo!
Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania skrótów w nazwach aktów prawnych. Ile wydawnictw, tyle stosowanych rozwiązań. Czy skracając nazwę np. kodeksu cywilnego, powinniśmy stosować zapis: Kc, K.c., kc, czy też k.c.?
Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości
Joanna Kamińska
Słownik skrótów i skrótowców J. Podrackiego podaje dwa skróty dla kodeksu cywilnego: k.c. i kc. W części wstępnej słownika można znaleźć zasady skracania wyrazów, ale wiele często używanych skrótów się od tych zasad odchyla, o czym świadczą informacje w poszczególnych hasłach.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego