konstrukcje apozycyjne w tekstach umów

 
konstrukcje apozycyjne w tekstach umów
5.03.2015
Szanowni Państwo,
w tekstach umów jest zapis wskazujący na strony je zawierające. Przykład:
(…) między Gdyńskim Towarzystwem Czytelników JUTRZENKA SA wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00, o kapitale zakładowym 00 zł, reprezentowanym przez (…)

Jaki rodzaj powinny przyjąć imiesłowy: wpisanym czy wpisaną, reprezentowanym czy reprezentowaną. Dopasowujemy je do towarzystwa czy spółki?
Z wyrazami szacunku
Magdalena Jacoń
W tzw. konstrukcjach apozycyjnych – złożonych z dwóch rzeczowników w tym samym przypadku – właściwości składniowe całej konstrukcji są takie, jak jej pierwszego członu, np. „Makaron rurki nie smakował nam”, „Spółdzielnia «Nasz Dom» straciła płynność finansową”, „Sołtys nie mieszkał we wsi Osieck, lecz w jej okolicach”. W Pani przykładzie powinno być zatem:
(…) między Gdyńskim Towarzystwem Czytelników JUTRZENKA SA wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00, o kapitale zakładowym 00 zł, reprezentowanym przez (…)
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego