kontrybucja autorska

 
kontrybucja autorska
21.02.2012
Ostatnio modne się stało się w środowisku naukowym wyrażenie kontrybucja autorska – w znaczeniu 'wkład autora lub autorów do pracy badawczej'. Czy takie znaczenie słowa kontrybucja notują już słowniki? Jakie sa prognozy?
W świetle definicji słownikowych sens kontrybucji autorskiej można odczytać jako obowiązkowe świadczenie materialne nakładane na autora albo przez autora, zapewne niemałe, skoro określa się je tym samym słowem co kontrybucje wojenne. Jeśli więc osoby używające tej nazwy nie chcą, aby je mylnie rozumiano, powinny się zacząć wyrażać po polsku. Dziś – to jest w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – ten apel jest akurat na czasie.
Prognozowania się nie podejmuję. Jeśli obejrzeć poradniki językowe sprzed stu lat, to można poczynić ciekawe obserwacje, np. jeden z autorów zatroskanych o czystość polszczyzny radził obce słowo abiturient zastępować rodzimym zwrotem dojrzalec naukowy. Mam nadzieję, że za następne sto lat moja dezaprobata wobec kontrybucji autorskiej nie będzie dziwić Polaków tak, jak nas dziwi dzisiaj niechęć do abiturienta.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego