kopalni albo kopalń

kopalni albo kopalń
22.11.2004
22.11.2004
W nazwie naszej firmy są słowa Kopalnie Odkrywkowe… Proszę o podanie brzmienia dopełniacza liczby mnogiej.
Dziękuję.
Rzeczownik kopalnia może tworzyć dwie formy dopełniacza liczby mnogiej: kopalni lub kopalń. Pierwszą łatwiej wymówić, druga jest bardziej wyrazista (występuje tylko w tym przypadku gramatycznym). Z pytania wnioskuję, że chodzi o użycie nazwy w piśmie, toteż najlepiej pisać kopalń odkrywkowych (w nazwie wielkimi literami).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego