kropka a liczebniki porządkowe

kropka a liczebniki porządkowe
14.06.2013
14.06.2013
Dzień dobry.
Mam pytanie odnoście odmiany liczebników (zapisanych w formie liczb) w tekstach. Poprawna będzie forma zapisu: W tabeli 18. zawarto dane odnośnie bezrobocia czy W tabeli 18 zawarto dane odnośnie bezrobocia? Sprawa dotyczy kropki po liczbie, czy w przypadkach podobnych do powyższego postawienie jej jest błędem?
Kropka nie jest wymagana, jeśli z kontekstu wynika, że dana liczba reprezentuje liczebnik porządkowy. Co więcej, kropki nie należy stawiać po liczbach odnoszących się do numerów stron, rozdziałów, tomów, woluminów, nawet jeśli odczytuje się je za pomocą liczebników porządkowych, np. „W rozdziale 3 przedstawiono…, zob. s. 39 i 41”. Sądzę, że w tej sytuacji bezpieczniej nie stawiać kropki (nie postawiłbym jej też w Pani przykładzie), inaczej niż czynią niektórzy – moim zdaniem nadgorliwi – redaktorzy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego