kropka w nagłówkach i tytułach

 
kropka w nagłówkach i tytułach
17.12.2009
Jakie znaki interpunkcyjne można pomijać w tytułach i nagłówkach? Wiem, że można pominąć kropkę na końcu zdania, ale wykrzyknika i znaku zapytania już nie. A co z przecinkiem? Czy mogę go pominąć np. w zdaniu „Dobre, bo nasze”?
Zarówno w tytułach, jak i nagłówkach obowiązują podobne zasady. Otóż po tego rodzaju elementach nie stawia się kropki. Dopuszczalne są natomiast inne znaki interpunkcyjne zamykające zdanie, np.
Mój syn mordercą?
Kocham i cierpię!
Magia, chiromancja…

W praktyce wydawniczej spotyka się tytuły bądź nagłówki złożone z dwóch, a częściej z trzech równoważnych członów. Jeśli elementy te składa się w ciągu, mogą być rozdzielone myślnikami, kropkami lub przecinkami, np.
Kultura – komunikacja – literatura
Wydawcy. Rynek. Odbiorcy
Język, historia, kultura

Jeśli natomiast elementy te są składane w osobnych wierszach, pomija się rozdzielające je znaki interpunkcyjne, por.
JĘZYK
HISTORIA
KULTURA

W przypadku tytułów dzieł, które składają się z tytułu głównego i podtytułu, postępujemy zazwyczaj w taki sposób, iż oba człony składamy w osobnych wierszach. Wówczas pomijamy znaki interpunkcyjne oddzielające tytuł główny od podtytułu, np.
Don Juan
czyli
Kamienny gość

Niedopuszczalne jest natomiast pomijanie wewnętrznych znaków interpunkcyjnych w nagłówkach – bez względu na to, czy są one składane w ciągu, czy też rozbijane na osobne wiersze.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!