kropka w nagłówkach i tytułach

kropka w nagłówkach i tytułach
17.12.2009
17.12.2009
Jakie znaki interpunkcyjne można pomijać w tytułach i nagłówkach? Wiem, że można pominąć kropkę na końcu zdania, ale wykrzyknika i znaku zapytania już nie. A co z przecinkiem? Czy mogę go pominąć np. w zdaniu „Dobre, bo nasze”?
Zarówno w tytułach, jak i nagłówkach obowiązują podobne zasady. Otóż po tego rodzaju elementach nie stawia się kropki. Dopuszczalne są natomiast inne znaki interpunkcyjne zamykające zdanie, np.
Mój syn mordercą?
Kocham i cierpię!
Magia, chiromancja…

W praktyce wydawniczej spotyka się tytuły bądź nagłówki złożone z dwóch, a częściej z trzech równoważnych członów. Jeśli elementy te składa się w ciągu, mogą być rozdzielone myślnikami, kropkami lub przecinkami, np.
Kultura – komunikacja – literatura
Wydawcy. Rynek. Odbiorcy
Język, historia, kultura

Jeśli natomiast elementy te są składane w osobnych wierszach, pomija się rozdzielające je znaki interpunkcyjne, por.
JĘZYK
HISTORIA
KULTURA

W przypadku tytułów dzieł, które składają się z tytułu głównego i podtytułu, postępujemy zazwyczaj w taki sposób, iż oba człony składamy w osobnych wierszach. Wówczas pomijamy znaki interpunkcyjne oddzielające tytuł główny od podtytułu, np.
Don Juan
czyli
Kamienny gość

Niedopuszczalne jest natomiast pomijanie wewnętrznych znaków interpunkcyjnych w nagłówkach – bez względu na to, czy są one składane w ciągu, czy też rozbijane na osobne wiersze.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego