kult księżyca, słońca

kult księżyca, słońca

31.05.2023
31.05.2023

Dzień dobry, jak się powinno zapisać takie wyrażenia:

kult słońca czy kult Słońca

oddawano hołd słońcu/Słońcu

sanktuarium księżyca/Księżyca

księżyc/Księżyc czczono?

pg

Wyrazy Księżyc i Słońce są zapisywane wielką literą tylko jako terminy astronomiczne. Oba rzeczowniki, kiedy są odnoszone do obiektu widzianego jako tarcza na niebie (w wypadku księżyca także jako część tej tarczy), są używane w znaczeniu pospolitym i wówczas zapisuje się je małą literą. Wszystkie konteksty, w jakich w pytaniu przywołano omawiane tu wyrazy, wskazują, że mamy do czynienia z nazwami pospolitymi, por. kult księżyca, słońca; czcić księżyc, słońce, oddawać hołd słońcu itd.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego