kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna

kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna

3.04.2022
3.04.2022

Szanowni Państwo,

proszę o informację, jak poprawnie odmienić przymiotnik opisujący jednocześnie formę męską i żeńską. Konkretnie chodzi mi o tłumaczenie zwrotu "Qualified Electronic Signature or Seal". Która forma będzie poprawna?

"Kwalifikowany podpis lub pieczęć elektroniczna", "Kwalifikowane podpis lub pieczęć elektroniczne", czy może "Kwalifikowany(-na) podpis lub pieczęć elektroniczny(-na)"?

Przywołane w pytaniu anglojęzyczne wyrażenia mają swoje polskie ekwiwalenty o określonym szyku przydawek. Qualified electronic signature to kwalifikowany podpis elektroniczny, a electronic seal to pieczęć elektroniczna. Imiesłów kwalifikowany odnosi się wyłącznie do wyrażenia podpis elektroniczny. Bezprzedmiotowe zatem stają się rozważania na temat uzgadniania jego formy w odniesieniu do obu rzeczowników. Co się zaś tyczy przymiotnika elektroniczny, to w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rzeczownikami w liczbie pojedynczej o różnym rodzaju gramatycznym, przydawkę należy powtórzyć, np. historia języka polskiego i literatury polskiej. Powiemy lub napiszemy zatem, że np. dokument wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego