kwiatowi albo kwiatu

kwiatowi albo kwiatu

7.07.2022
7.07.2022

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o informację, czy celownik słowa kwiat może mieć formę kwiatu, czy poprawna jest tylko forma kwiatowi. Proszę też o wyjaśnienie źródła tej oboczności, jeżeli w ogóle istnieje, i o wskazanie wydawnictw językowych, w których taka oboczność jest potwierdzona. Znalazłem informację o niej na kilku stronach internetowych, ale żadne poważne wydawnictwa jej nie potwierdzają. Będę wdzięczny za rozwianie wątpliwości.

Z poważaniem

Piotr Szcześnik

Oboczność formy celownika liczby pojedynczej rzeczownika kwiat kodyfikuje np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Oboczne formy mają także inne rzeczowniki, por. np. katu albo katowi, osłu albo osłowi, orłu albo orłowi.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego