łaska/Łaska Boża/boża

łaska/Łaska Boża/boża
17.04.2013
17.04.2013
Szanowni Państwo,
przyjmując, że przymiotniki piszemy małą literą, wydaje mi się, iż poprawny zapis to łaska boża. Jednakże wiele osób uważa, że ze względu na religijne uczucia należałoby zapisać łaska Boża lub Łaska Boża. Bardzo proszę o odpowiedź, który z zapisów jest najwłaściwszy.
W Zasadach pisowni słownictwa religijnego (wydanych pod auspicjami RJP) zaleca się pisownię łaska Boża lub – „dla podkreślenia ważności pojęcia i postawy czci” (s. 30) – Łaska Boża. Dalej wyjaśniono, że słowo Boży „zawsze piszemy dużą literą jako przymiotnik dzierżawczy”. Uwaga ta znalazła się w rozdziale Nazwy pojęć religijnych, więc nie przekreśla możliwości zapisu małą literą słowa boży w innych kontekstach, np. iskra boża 'talent', palec boży 'zdarzenie traktowane jako interwencja sił nadprzyrodzonych', boża krówka 'biedronka', a także (ktoś) z bożej łaski 'ktoś pozbawiony talentu lub kwalifikacji'.
Zresztą nawet w znaczeniu religijnym spotyka się, i to nierzadko, zapisy łaska boża. Nie są one wcale dowodem laicyzacji postępującej w naszych czasach, wprost przeciwnie – świadczą o przenikaniu się od dawna sfery świętej i świeckiej w naszym życiu. Mam wrażenie, że Zasady pisowni słownictwa religijnego nadużywają wielkich liter, a mówiąc dokładniej – nakazują ich użycie tam, gdzie zwyczaj językowy dopuszczał i dopuszcza wariantywność. Zupełnie tak, jakby przez powiększanie zakresu stosowalności wielkiej litery można było poszerzać sferę sacrum i nawracać wątpiących na łono kościoła (tj. Kościoła).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego