liczebnik porządkowy i kropka

liczebnik porządkowy i kropka
11.05.2011
11.05.2011
Szanowni Państwo,
który z poniższych zapisów jest poprawny?
1. Jaką tezę autor stawia w akapicie 5.?
2. Jaką tezę autor stawia w akapicie 5?
Zatem – czy obecność pytajnika usprawiedliwia (lub może wymusza?) pominięcie kropki po liczebniku porządkowym?
Zbieg kropki i znaku zapytania wygląda dziwnie, ale w zasadzie daje się usprawiedliwić: kropka bowiem należy do skrótu, nie jest, ściśle biorąc, znakiem interpunkcyjnym, nie koliduje zatem z pytajnikiem.
Inna rzecz, czy w podanym przykładzie kropka w ogóle jest potrzebna. Jestem zdania, że kropkę po liczbie oznaczającej liczebnik porządkowy warto stawiać tylko wtedy, gdy jej brak mógłby być przyczyną nieporozumienia. Taka groźba w Pana przykładzie nie zachodzi, doskonale obywa się on bez kropki. Również słownik ortograficzny PWN orzeka, że kropkę po liczbie można pominąć, „jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy” (zasada 87.4).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego