litery a głoski

litery a głoski
10.02.2005
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
Podaję zapis wymowy, przy czym – zgodnie z Pani konwencją – poszczególne głoski oddzielam łącznikami. Należy powiedzieć: [dż-e-m], [k-j-o-s-k], [f-j-o-ł-e-k], [e-ki-e-r-k-a], [o-d-z-n-a-k-a], [b-o-i-s-k-o] lub [b-o-j-i-s-k-o], [b-a-t-a-l-j-o-n], [a-r-t-y-l-e-r-j-a], [m-a-j-e-r-a-n-e-k], [p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-ą].
Uwagi: 1) Proszę zwrócić uwagę na wymowę rzeczownika artyleria. 2) W wymowie przyjeżdżają nie powinno być [om] na końcu, najlepiej wymówić [ą], czyli [o] nosowe.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego