litery a głoski

 
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
Podaję zapis wymowy, przy czym – zgodnie z Pani konwencją – poszczególne głoski oddzielam łącznikami. Należy powiedzieć: [dż-e-m], [k-j-o-s-k], [f-j-o-ł-e-k], [e-ki-e-r-k-a], [o-d-z-n-a-k-a], [b-o-i-s-k-o] lub [b-o-j-i-s-k-o], [b-a-t-a-l-j-o-n], [a-r-t-y-l-e-r-j-a], [m-a-j-e-r-a-n-e-k], [p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-ą].
Uwagi: 1) Proszę zwrócić uwagę na wymowę rzeczownika artyleria. 2) W wymowie przyjeżdżają nie powinno być [om] na końcu, najlepiej wymówić [ą], czyli [o] nosowe.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!