lub czy albo?

lub czy albo?
2.05.2012
2.05.2012
„Poprawnie jest w każdym razie lub bądź co bądź”. Czy zamiast lub nie należało użyć albo? Obie formy są poprawne, to fakt, ale w danej chwili powiemy tak albo tak. Nie użyjemy przecież obu form.
W zacytowanym zdaniu nie chodzi chyba o konkretne użycie któregoś z dwóch zwrotów, lecz o to, że oba są poprawne. Spójnika lub nie trzeba więc odczytywać jako albo – albo, być może użyto go tu w znaczeniu i (szerszy kontekst mógłby więcej wyjaśnić). Zresztą nawet lub użyte jako znak alternatywy wyłączającej nie musi być błędem, na przykład zdania Napisz cyfrę zero lub jeden nie trzeba zamieniać na Napisz cyfrę zero albo jeden – to drugie być może wyraziściej przekazuje intencję mówiącego, ale oba są jednoznaczne i poprawne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego