m.b.

m.b.
2.04.2007
2.04.2007
Szanowni Państwo,
według zasad tworzenia skrótów w języku polskim skrót od sformułowania metr bieżący powinien chyba brzmieć mb. (analogicznie np. skrót od bieżącego roku to br.), internetowy Wielki słownik ortograficzny PWN podaje jednak formę m.b. Która forma jest prawidłowa i według jakiej zasady się ją tworzy? Czy są inne, podobne przykłady?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna
Taką samą pisownię, z dwiema kropkami, podaje Słownik skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego. Autor pisze: „Skr. pisany tradycyjnie z kropkami (…)”, daje do zrozumienia więc, że jego pisownia jest zgodna ze zwyczajem, z tradycją, a nie z regułą, która w tym wypadku rzeczywiście nakazywałaby użycie tylko jednej kropki. Przy okazji warto zwrócić uwagę na słowo skrót, które w Słowniku skrótów i skrótowców pisane jest skrótem – jakżeby inaczej!
Zasady pisowni skrótów można znaleźć w naszych słownikach ortograficznych (także w słowniku internetowym) oraz oczywiście w wymienionej książce prof. Jerzego Podrackiego.
Ciekawe wyniki przyniosła kwerenda w Korpusie Języka Polskiego PWN. Otóż okazało się, że najczęstszą formą skrótu od metr bieżący jest mb (bez kropek). Forma m.b., notowana w słownikach, idzie na drugim miejscu, a forma mb., zgodna z regułą, jest najrzadsza.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego