m.c.

m.c.
10.07.2002
10.07.2002
Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jak należy skrócić wyrażenie masy ciała: m.c. czy mc.? Ja opowiadam się za pierwszą z tych wersji. Przykładowe zdanie: „Lek należy podawać w dawce 1 mg/kg m.c. dwa razy w tygodniu” (Lek należy podawać w dawce jednego miligrama na kilogram masy ciała dwa razy w tygodniu).

Łączę wyrazy szacunku,
Jan Artur Sieńczewski
Słownik skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego (PWN, 1999) podaje pisownię m.c., ale hasło opatruje kwalifikatorem fiz. (=fizyka), a nie med. (=medycyna). Autorzy książek medycznych piszą różnie, jedni z dwiema kropkami, inni z jedną. Przepisy ortograficzne przemawiają za użyciem tylko jednej kropki, w Nowym słowniku ortograficznym PWN czytamy bowiem: „Stawia się tylko jedną kropkę po skrócie nazwy dwu- lub wielowyrazowej, jeżeli wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski, np. bm. (=bieżącego miesiąca), ds. (=do spraw), cdn. (=ciąg dalszy nastąpi) (…)” (par. [207]). Reguła ta ma jednak tak wiele wyjątków – choćby n.p.m. (=nad poziomem morza) – że można ją traktować tylko jako ogólne zalecenie.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego