mała ścieżka

 
mała ścieżka
13.06.2008
Dzień dobry!
Czy poprawne jest zdrobnienie od wyrazu ścieżkaścieżeńka, analogicznie do maleńka, stareńka?
Podana analogia jest niepełna, bo maleńka to przymiotnik, a nie rzeczownik. Można znaleźć lepsze przykłady analogiczne, mianowicie kapkakapeńka, córkacóreńka i in. (zob. indeks a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego, wydany przez PWN), ale bardziej produktywny jest model reprezentowany przez takie pary, jak chatkachatynka czy figurkafigurunka, przemawiający za ścieżynką. Warto dodać, że ścieżynka to słowo dość częste (w Korpusie Języka Polskiego ma ponad 100 wystąpień na ok. 70 milionów słów), podczas gdy ścieżeńka to okazjonalizm (ani razu nie notowany w korpusie).
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego