maludas

maludas

11.06.2024
11.06.2024

Szanowni Państwo.

Chciałbym uzyskać informacje na temat etymologii słowa „maludas”. W moim rodzinnym domu (południowa Wielkopolska) określa się nim dzieci. W internecie na próżno jednak szukać jakichkolwiek informacji na temat tego słowa. Czy jest to słowo pojawiające się ogólnopolsko? Czy można znaleźć je w jakimś oficjalnym słowniku?

Rzeczownik maludas (także w formie: maluda) oznacza: 1) ‘osobę niepełnoletnią, dziecko’ i 2) ‘człowieka małego, niskiego’. Wyraz należy do odmiany potocznej języka polskiego i jest nacechowany żartobliwie. Został utworzony z członów: mal- (od przymiotnika mały) i -lud- (od zdrobnienia ludzik) oraz sufiksu -as, który w polszczyźnie tworzy różne, nacechowane stylistycznie derywaty (czasami nacechowane pieszczotliwie lub żartobliwie, a czasami pejoratywnie, por. np. bobas, blondas, ale też brudas, parobas, urzędas).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego