manhwa i manhua

manhwa i manhua

21.12.2022
21.12.2022

Witam, chciałbym zapytać o to, jaka powinna być deklinacja słowa, które jest homonimem oznaczającym kolejno koreańskie (pisane przez w) i chińskie (pisane przez u) komiksy, gdyż ich końcówki nie są dla języka polskiego typowe? Kolejno manhwa i manhua. Problem widzę zwłaszcza z celownikiem, miejscownikiem, a także z liczbą mnogą.

Koreańska manhwa (oryg. 만화; wym. oryg. /ˈmɐ(ː)nβwɐ/) jest w polszczyźnie wymawiana jako [manvu̯a], a chińska manhua (oryg. 漫畫; wym. oryg. /mänxwä/, w języku mandaryńskim: /män⁵¹⁻⁵³xwä⁵¹/) jako [manχu̯a]. Jako że oba zapożyczenia leksykalne kończą się w polskiej wymowie na [-u̯a], będą miały odmianę żeńską, analogiczną do rodzimego rzeczownika uchwała, choć bez wymiany głoskowej [u̯] do [l] w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej. Obie te formy przypadkowe sprawiają bowiem kłopot na styku wymowa – pisownia. Wprawdzie w żywej mowie bez problemu możemy powiedzieć [manvle] i [manχle], ale powstaje trudność z zapisem takiej formy. Można by pisać manhwe i manhue albo manhle i manhle, ale zapisy tego rodzaju muszą budzić zastrzeżenia. Najlepiej zatem pozostawić oba określenia w formie nieodmienionej w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, dodając przed nimi odmieniony jakiś wyraz pospolity, np. rozmawiali o komiksach typu manhwa (albo: manhua). Nie byłoby to zjawisko odosobnione, por. np. brak odmiany nazwiska Turnau w miejscowniku liczby pojedynczej, który jest motywowany podobnymi względami (o *Turnaue czy o *Turnale?).

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, wzór odmiany obu zapożyczeń będzie wyglądał następująco:

  • M. manhwa i manhua, l.mn. manhwy i manhuy
  • D. manhwy i manhuy, l.mn. manhw i manhu
  • C. manhwa i manhua, l.mn. manhwom i manhuom
  • B. manhwę i manhuę, l.mn. manhwy i manhuy
  • N. manhwą i manhuą, l.mn. manhwami i manhuami
  • Ms. o manhwa i manhua, l.mn. manhwach i manhuach

Oryginalna odpowiedź z 21 grudnia 2022 r. została poprawiona 27 grudnia 2022 r. w związku z uwagami zgłoszonymi do Poradni, a dotyczącymi wymowy oryginalnej obu wyrazów. Za nadesłane uwagi serdecznie dziękujemy.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego