masakryczny

 
masakryczny
5.10.2005
Czy poprawne jest utworzenie od rzeczownika masakra przymiotnika masakryczny, na zasadzie makabra – makabryczny?? Czy masakryczne opowiadanie to wyrażenie poprawne?? Co właściwie oznacza wyraz masakryczny, który często jest używany jako przymiotnik nacechowany pozytywnie, np.: „To była masakrycznie fajna zabawa”?? Dziękuję za odpowiedź.
Przyrostek -ny, tu w wersji rozszerzonej -yczny, należy obok -ski i -owy do najczęściej tworzących przymiotniki. Podobnie utworzono nie tylko makabra – makabryczny, ale też Kasandra – kasandryczny czy febra – febryczny. Sposób tworzenia przymiotnika jest zatem poprawny i zgodny z polskim systemem słowotwórczym (zob. K. Kowalik, Budowa morfologiczna przymiotników polskich, Prace IJP PAN 15, 1977, s. 162–167). Utworzenie przysłówka masakrycznie było oczywiste.
Przymiotniki w swych podstawowych znaczeniach nazywające cechy negatywne często oznaczają coś pozytywnego albo służą wyrażeniu intensywności zjawisk lub uczuć. Jeszcze częściej dotyczy to utworzonych od nich przysłówków (strasznie, okropnie, okrutnie… piękna). Omawiany wyraz pojawił się niedawno. Omawia go B. Chaciński w Wypasionym słowniku najmłodszej polszczyzny (Znak, Kraków 2003, s. 46). Podaje tam przykłady: „Impreza była masakryczna”, „film masakrycznie wspaniały”. Masakryczny znaczy więc 'świetny, super, odjazdowy, hardkorowy, cool' (użyłem synonimów potocznych i środowiskowych), masakrycznie może znaczyć po prostu 'bardzo'.
Taki proces ewolucji znaczenia jest w odmianach środowiskowych języka powszechny, slangi stale odświeżają swój zasób wyrazowy, a jeśli wyraz jest nowy, niezwyczajny lub szokuje, to znaczy, że spełnia oczekiwania użytkowników tych odmian języka.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego