mechatronika

mechatronika
6.03.2002
6.03.2002
Co to jest mechatronika?
Nie znaleźliśmy takiego słowa w podstawowych słownikach i encyklopediach. Ale skoro technotronika oznacza technikę opartą na elektronice (zob. Słownik wyrazów obcych PWN), to może mechatronika oznacza mechanikę opartą na elektronice? Gdyby ktoś z internautów zaglądających do naszej Poradni znał to słowo, będziemy wdzięczni za wiadomość.
Mirosław Bańko
Prośba nie pozostała bez echa. Oto wyjaśnienie dostarczone przez jednego z naszych czytelników:
Obecnie nie istnieje jednoznaczna definicja mechatroniki i dlatego wiele instytucji podaje określenie terminu mechatronika zawężone do swoich specyficznych potrzeb. Jest tak dlatego ponieważ mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną techniki, która znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jedną z najpopularniejszych definicji jest określenie mechatroniki jako synergicznego połączenia mechaniki precyzyjnej, elektronicznych układów sterujących i informatyki w celu projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych systemów automatyki. Połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki nie jest przypadkowe, gdyż zapewnia ono optymalizację procesów projektowania i wytwarzania. Bardzo dynamiczny rozwój mechatroniki i ekspansja urządzeń mechatronicznych spowodowały konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki. Duże zainteresowanie ze strony pracodawców oraz rozwój kierunków mechatronicznych na studiach wyższych spowodowało rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem nowej koncepcji kształcenia w zawodach mechatronicznych na poziomie szkoły średniej.
Z http://www.ko.poznan.pl/ftp/lp/9.htm
\N
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego