metoda dobrego startu

metoda dobrego startu
4.09.2014
4.09.2014
Szanowni Państwo,
jak powinnam zapisać następujące techniki (metody): mobilna rekreacja muzyczna, metoda dobrego startu, metoda ruchu rozwijającego. Autorzy tych metod (M. Kierył, M. Bogdanowicz, W. Sherborne) zapisują je dużymi literami. Czy tak jest poprawnie? Czy reguluje to jakaś zasada?
Z poważaniem
Czytelniczka Poradni PWN
Zasady ortografii nie przewidują, aby tego rodzaju nazwy miały być pisane wielkimi literami. Nie było zresztą dotąd takiego zwyczaju, np. piszemy twierdzenie Talesa, a nie Twierdzenie Talesa (podaję ten przykład w przekonaniu, że twierdzenie jest czymś podobnym do metody).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego