mi czy mnie?

mi czy mnie?
29.06.2007
29.06.2007
Witam!
Mam wątpliwości związane z użyciem krótszych lub dłuższych form zaimków osobowych. Zawsze byłam uczona, że mnie używa się na początku, zaś mi – w środku i na końcu zdania. Tymczasem moja koleżanka trafiła na artykuł, w którym było napisane, że na końcu wypowiedzenia używa się również form dłuższych. Nie pasuje mi to do tej pory (jak to – „Kocham ciebie”?!), jednak postanowiłam się upewnić. Oczywiście pomijam sprawy związane z akcentem, pytam jedynie o zasadę.
Pozdrawiam,
Jr.
Zacznę od końca listu, gdzie pisze Pani: „Oczywiście pomijam sprawy związane z akcentem”. Akcentu w tej kwestii niestety nie można pomijać, bo od niego zależy odpowiedź. Forma ciebie może wystąpić na końcu zdania, jeśli jest akcentowana. Zdanie „Kocham ciebie” sugeruje, że nie kocham nikogo innego. Można dać temu wyraz, sięgając po odpowiednią partykułę, np. „Kocham tylko ciebie”. W tym ostatnim przykładzie użycie formy cię byłoby błędem, mimo że znajduje się ona na końcu zdania.
Ogólna zasada jest taka: mi, mię, ci, cię stoją w pozycji nieakcentowanej, mnie, ciebie, tobie – w akcentowanej. Miejsce zaimka w zdaniu jest tu rzeczą wtórną i ma znaczenie tylko o tyle, o ile pozostaje w związku z akcentem zdaniowym.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego