miasto Nowy Jork

miasto Nowy Jork

26.05.2023
26.05.2023

Dzień dobry,

jak powinno się odmieniać: „W mieście Nowym Yorku spadła przestępczość”, czy „W mieście Nowy Jork spadła przestępczość”.

Dziękuję

Czytelniczka

Przywołany w pytaniu problem jest natury składniowej. Konstrukcja złożona z rzeczownika miasto i nazwy własnej danej miejscowości może być oparta zarówno na związku zgody (por. miasto Nowy Jork, miasta Nowego Jorku, miastu Nowemu Jorkowi, o mieście Nowym Jorku), jak i związku rządu z nieodmienną nazwą własną (por. miasta Nowy Jork, miastu Nowy Jork, o mieście Nowy Jork).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego