między X a Y

między X a Y
4.09.2012
4.09.2012
Zasady przestankowania mówią o niestawianiu przecinka przed spójnikiem a w konstrukcji: między X a Y. W regule [376] mowa jest o dwóch rzeczach – co jednak gdy elementów jest więcej? Tytuł pracy Bogdana Walczaka z 1987 roku brzmi: Między snobizmem i modą, a potrzebami języka. Czy ten przecinek jest czymkolwiek uzasadniony i czy w opisie bibliograficznym można go dyskretnie pominąć?
W tytule cytowanej książki konstrukcja między X a Y łączy dwa składniki: X-em jest snobizmem i modą, a Y-kiem potrzebami języka. W związku z tym przecinek jest tu zbyteczny i nawet jeśli wydrukowano go na stronie tytułowej, w odwołaniach do cytowanej pracy lepiej go pomijać.
Ciekawe, że w internetowym katalogu Biblioteki Narodowej figuruje zapis:
Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie

odbiegający od normy językowej aż w trzech miejscach: po pierwsze zbyteczny jest przecinek przed a, po drugie brakuje przecinka przed czyli, po trzecie druga część tytułu powinna zaczynać się małym o (co innego na okładce i stronie tytułowej, gdzie względy graficzne mogą dyktować użycie wielkiej litery). Wygląda na to, że w zapisie katalogowym BN starano się dokładnie odwzorować to, co widać na stronie tytułowej. Nie jestem pewien, czy jest to zgodne z normą dotyczącą opisów bibliograficznych i katalogowych. W Edycji tekstów Wolańskiego czytamy (na s. 250): „Błędy w tytule zaznacza się wykrzyknikiem ujętym w nawiasy kwadratowe i umieszczonym po wyrazie z błędem”, ale sens takich zabiegów wobec przecinków wydaje mi się wątpliwy.
Zajrzałem też do internetowego katalogu Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay Wydziału Polonistyki UW. Ta sama książka została tu opisana inaczej, z trzech błędów został tylko jeden:
Między snobizmem i modą a potrzebami języka czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego