między… a…, od… do…

między… a…, od… do…
29.11.2007
29.11.2007
Szanowni Eksperci!
Czy istnieje różnica pomiędzy wyrażeniami między… a… a od… do…? Czy pierwsze oznacza przedział otwarty, a drugie – zamknięty? I czy tak też mam rozumieć poniższe gazetowe przykłady: „Pytani o ocenę w skali od 1 do 6, odpowiadają, że mieści się ona między 3 a 4”, „Na ogół myślę o tym w niedzielę, mniej więcej między 2 a 3 w nocy”?
Dziękuję
AB
Różnica między przedziałem otwartym a domkniętym nie jest tak istotna w codziennej komunikacji, aby język związał z nią różnicę między wyrażeniami między… a… a od… do… W praktyce oba wyrażenia są używane zamiennie, w odniesieniu do przedziałów otwartych lub domkniętych, zależnie od kontekstu i wiedzy rozmówców. W zdaniu „Pytani o ocenę w skali od 1 do 6, odpowiadają, że mieści się ona między 3 a 4” chodzi najprawdopodobniej o liczby 3 i 4, czyli przedział domknięty, w przeciwnym wypadku bowiem mielibyśmy albo wartości ułamkowe (co mało prawdopodobne w tym kontekście), albo przedział pusty. W zdaniu „Na ogół myślę o tym w niedzielę, mniej więcej między 2 a 3 w nocy” chodzi natomiast o cały przedział, a nie tylko o jego brzegi. Zresztą z użycia słów mniej więcej wynika, że nadawca nie traktuje tego przedziału zbyt ściśle.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego