min i godz.

 
min i godz.
5.08.2002
Dlaczego po skrócie wyrazu minuta nie stawia się kropki, skoro wymagana jest po skrócie wyrazu godzina?
Skróty nazw miar, wag i innych wielkości fizycznych zwykle obywają się bez kropki, nawet gdy nie zawierają ostatniej litery skracanego słowa, por. kg, cm, ha, kWh i inne. Pisownia skrótu min wskazuje, że należy on do tej samej rodziny skrótów, co wyżej wymienione, używanych - jeśli tylko nie przez specjalistów - to w każdym razie przez osoby „znające się na rzeczy”. Natomiast skrót godz. ma inną genezę i inny zakres użycia - nie posługują się nim np. technicy ani fizycy, możemy za to spotkać go w ogłoszeniach albo w programie kin. Myślę, że ten „elitarny” charakter skrótu min i „egalitarny” charakter skrótu godz. wyjaśniają różnicę w ich pisowni.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego