min i godz.

min i godz.

14.04.2022
5.08.2002

Dlaczego po skrócie wyrazu minuta nie stawia się kropki, skoro wymagana jest po skrócie wyrazu godzina?

Skróty nazw miar, wag i innych wielkości fizycznych zwykle obywają się bez kropki, nawet gdy nie zawierają ostatniej litery skracanego słowa, por. kg, cm, ha, kWh i inne. Pisownia skrótu min wskazuje, że należy on do tej samej rodziny skrótów, co wyżej wymienione, używanych – jeśli tylko nie przez specjalistów – to w każdym razie przez osoby „znające się na rzeczy”. Natomiast skrót godz. ma inną genezę i inny zakres użycia – nie posługują się nim np. technicy ani fizycy, możemy za to spotkać go w ogłoszeniach albo w programie kin. Myślę, że ten „elitarny” charakter skrótu min i „egalitarny” charakter skrótu godz. wyjaśniają różnicę w ich pisowni.

Mirosław Bańko
  1. 14.04.2022

    Gwoli uzupełnienia, może uściślenia, dodam, że symbole wielkości fizycznych zapisujemy bez kropek. Skrót godz. to skrót wyrazu godzina, więc ma kropkę; symbolem tej jednostki czasu jest symbol h – w tekstach specjalistycznych pisze się np. 2 h, a nie 2 godz. Podobnie jest w przypadku obrotów na minutę. Chociaż spotyka się różne wersje zapisu – obr./min oraz obr/min – właściwszy wydaje się ten drugi, ponieważ jest symbolem, a nie skrótem wyrazu.

    Anna Mazik-Krysińska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego