mnie czy mi?

mnie czy mi?
10.01.2003
10.01.2003
Która forma wyrazu ja w celowniku jest poprawna (która bardziej potoczna): mnie czy mi?
Za odpowiedź z góry dziękuję!
„Daj mi to”, ale „Mnie to daj”. Proszę odczytać te zdania na głos, a przekona się Pani, że formy mi używamy w pozycji nieakcentowanej, a formy mnie pod akcentem. Na początku zdania zawsze występuje mnie: „Mnie się to nie podoba”. Niektóre osoby (często dzieci) mówią „Mi się to nie podoba”, ale takie użycie jest tak potoczne, tak bardzo potoczne, że… aż niepoprawne.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego