motor scustomizowany (albo: skustomizowany)

motor scustomizowany (albo: skustomizowany)

5.06.2023
5.06.2023

Skoro w żargonie motocyklistów istnieje termin „motor custom”, to czy można pisać o motorach scustomizowanych?

Mamy już w polszczyźnie – głównie potocznej oraz w niektórych profesjolektach – angielskie zapożyczenie customizowaćscustomizować (w wariancie spolszczonym: kustomizowaćskustomizować) w ogólnym znaczeniu ‘wykonywać/ wykonać na zamówienie; przerabiać/przerobić zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta’ (ang. customize). Nie ma zatem przeciwwskazań, aby posługiwać się imiesłowem przymiotnikowym biernym utworzonym od tego czasownika: customizowanyscustomizowany (w wariancie spolszczonym: kustomizowannyskustomizowany).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego