na lata

na lata

15.03.2024
15.03.2024

Czy sformułowania typu: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy X na lata 2024—2030” lub „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024—2030” są poprawne? Chodzi mi tu o zwrot „na lata”. Postulowałem, że lepiej brzmi „w latach”, ale usłyszałem, że takie zapisy widnieją w ustawach i rozporządzeniach, a skoro uchwały lokalne są prawem niższego rzędu, to muszą być zgodne z zapisami widniejącymi w aktach wyższego rzędu. Użycie przyimka „na” budzi moją niezgodę na takową konstrukcję. Czy słusznie?

Przyimek na może również stanowić wykładnik rozciągłości w czasie. Nie ma zatem niczego złego w tym, że poprzedza nazwę odcinka czasu, w którym dane zjawisko istniało, istnieje lub ma zaistnieć, por. na lata..., na (któryś) rok, na okres od… do… itp., np.

  • program na lata 2021–2027
  • budżet na rok 2024
  • świadczenia na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego