na około…

na około…
22.11.2007
22.11.2007
Szanowni Eksperci
Jak powinno być: „Biegał na około dwa kilometrów” czy „…na około dwóch kilometrów”? Pierwsza forma w internecie występuje 8600 razy, a druga – 5250. Wiadomo, że około łączy się z dopełniaczem, ale w tym przypadku jest na około.
Dziękuję
AB
Moim zdaniem może być tylko „Biegał na około dwa kilometry”, ale nie wszyscy moi koledzy językoznawcy zaakceptowaliby takie zdanie. Niektórzy radziliby zrobić unik, np. „Biegał na mniej więcej dwa kilometry”.
Źródłem trudności jest zbieg przyimków na i około, z których pierwszy rządzi biernikiem, a drugi dopełniaczem. W zdaniu „Biegał na około dwa kilometry” drugi z tych przyimków staje się partykułą, a więc traci własność rządu. W ten sposób problem się rozwiązuje, ale – jak powiedziałem – nie wszyscy takie zdania akceptują.
Więcej o tym – zob. hasło około, ponad w Małym slowniku wyrazów kłopotliwych.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego