na tę chwilę, na dzień dzisiejszy

na tę chwilę, na dzień dzisiejszy
14.07.2006
14.07.2006
Witam!
Czy poprawne jest wyrażenie: na tą chwilę i na dzień dzisiejszy? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Nie na tą chwilę, lecz na tę chwilę. W niektórych użyciach konstrukcja ta nie powinna budzić żadnych wątpliwości, np. „Długo czekaliśmy na tę chwilę”. Także „Spotkanie przełożono na dzień dzisiejszy” to dobre zdanie, cokolwiek tylko oficjalne. Mniej oficjalnie byłoby: „Spotkanie przełożono na dzisiaj”.
Domyślam się jednak, że w pytaniu chodzi o takie zdania, jak: „Na tę chwilę nie mogę nic powiedzieć” albo „Na dzień dzisiejszy wykonano 40 procent planu”, w których wyrażenia na tę chwilę i na dzień dzisiejszy znaczą 'obecnie, dzisiaj', rzadziej 'dotychczas, do dziś dnia'. Zwykle uważa się je za skróty powstałe od dłuższych, urzędowych konstrukcji: według stanu na chwilę obecną, według stanu na dzień dzisiejszy.
Ocena normatywna tych skróconych wyrażeń jest nieprzychylna. Według słowników poprawnej polszczyzny na dzień dzisiejszy to konstrukcja nawet nie nadużywana, ale po prostu błędna. Zamiast stan oszczędności na dzień dzisiejszy słowniki proponują aktualny stan oszczędności.
Jak pokazuje Korpus Języka Polskiego PWN, wyrażenie na dzień dzisiejszy szczególnie często występuje w reportażach i innych gatunkach mówionych, w których przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy urzędów lub firm mówią do mikrofonu językiem, który wydaje im się bardziej staranny, „namaszczony”. Zachowania te można uznać za przejaw aspirowania do wyższego stylu, całkowicie nieudany jednak, świadczący o braku kompetencji stylistycznej i braku swobody w kształtowaniu wypowiedzi.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego