nabywać uprawnienia

nabywać uprawnienia
23.11.2006
23.11.2006
Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, które z poniższych zdań jest poprawne – chodzi o odmianę słowa uprawnienia: (1) „Od stycznia pracownicy nabywają uprawnień do przystąpienia do umowy”, (2) „Od stycznia pracownicy nabywają uprawnienia do przystąpienia do umowy”. Jeżeli powyższe zdania nie są poprawne, uprzejmie proszę o wskazanie prawidowej odmiany.
Z poważaniem,
Justyna Kalwat
Słowo nabywać łączy się z dopełniaczem rzeczowników oznaczających cechy, umiejętności lub wiadomości, np. nabywać ogłady, wprawy, wiedzy. Rzeczownik prawo o znaczeniu 'uprawnienie' nie należy do żadnej z tych kategorii i przy czasowniku nabywać występuje w bierniku, np.: „Z mocy art. 153 k. p. pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem roku pracy (…)” (Praca i Zabezpieczenie Społeczne). Oczywiście po negacji zdania biernik, jak zwykle, staje się dopełniaczem, np.: „Z tych samych powodów pracownik ten nie nabywa również prawa do nagrody w nowym zakładzie (…)” (Życie Warszawy).
Stąd wynika, że podanych przez Panią zdań poprawne jest drugie: „Od stycznia pracownicy nabywają uprawnienia do przystąpienia do umowy”.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego