nadpisać

 
nadpisać
30.05.2013
Witam!
W ostatnim czasie wzbudziło moją wątpliwość słowo nadpisać. Funkcjonuje ono już dłuższy czas w języku polskim i wydaje się być dosyć dobrze zakorzenione, jednak nie jestem przekonany co do jego poprawności. Jeśli dobrze zauważyłem, jest ono kalką angielskiego overwrite, i wydaje mi się, że podczas tłumaczenia zostało zatracone oryginalne znaczenie, a dla osoby, która pierwszy raz spotyka się z tym słowem może być ono niejasne. Czy powinno się używać innego synonimu tego słowa?
Nie sądzę, żeby nadpisać było kalką angielskiego overwrite. Czasownik ten występuje już w słowniku Lindego, opisany tam jako antonim do podpisać, czyli w znaczeniu 'umieszczać jakiś napis nad czymś'. U Doroszewskiego jest jeszcze drugie znaczenie: 'napisać zbyt wiele'. Zapożyczone z angielskiego może być tylko najnowsze znaczenie tego słowa: 'zamazać dane komputerowe przez wpisanie innych danych w ich miejsce'. W NKJP to najnowsze znaczenie przeważa.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego