nasza „eksortografia"

nasza „eksortografia"
21.11.2001
21.11.2001
1. Jaka jest pisownia przedrostka eks-? Uczono mnie, że łączna, chyba że wyraz, który on poprzedza, jest zwykle pisany dużą literą, np. eksżona, ale eks-Polak. Ostatnio kilka razy spotkałam się z pisownią z myślnikiem w każdym z tych przypadków.
2. Jakie zmiany zaszły w pisowni po ostatniej rewolucji ortograficznej?
Do niedawna cząstkę eks- pisało się z łącznikiem, np. eks-mąż. Nowsza zasada każe ją pisać łącznie, chyba że drugi człon zaczyna się wielką literą, np. eksmąż, ale eks-Polak. Ponieważ zmianę wprowadzono niedawno, niektóre słowniki podają przejściowo pisownię dwojaką, inne – już tylko łączną.
Warto pamiętać, że zmiana nie objęła przedrostków quasi- ani niby-, które wobec tego nadal trzeba pisać z łącznikiem, np. quasi-artystyczny, niby-polski (wyjątkiem jest kilka terminów naukowych, np. nibyjagoda i nibynóżka).
Rejestr zmian wprowadzonych do polskiej ortografii w latach dziewięćdziesiątych podaje Aneks do Nowego słownika ortograficznego PWN. Wprawdzie zawiera on 16 pozycji, ale większość z nich dotyczy spraw drobnych (najważniejsza z nich to zasadniczo łączna pisownia imiesłowów przymiotnikowych z cząstką nie-). Nie ma więc na razie rewolucji w ortografii – na szczęście.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego